Porudžbenica za škole koje nisu članice PKAŠS

Red. broj Opis Jed. mere Cena jedinice Količina Ukupno
Oprema
1. Čunj za poligon 50cm kom 600
2. Reflektujuća tabla za krov vozila - OBUKA VOZAČA kom 3900
Štampani materijal
3. Knjižica kandidata kom 36
4. Knjiga praktične obuke ins. vož. kom 60
5. Bodovna lista A kat. - obr.6A kom 360
6. Bodovna lista B kat. - obr.6B kom 360
7. Bodovna lista B1 kat. - obr.6B1 kom 360
8. Bodovna lista C kat. - obr.6C kom 360
9. Bodovna lista D kat. - obr.6D kom 360
10. Bodovna lista E kat. - obr.6E kom 360
11. Bodovna lista F kat. - obr.6F kom 360
12. П oznaka kom 12
13. Fascikla - DOSIJE KANDIDATA kom 40
14. Brošura -1- nastavni plan teorijske obuke kom 200
15. DVD - prirucnik za kandidate kom 300
16. L nalepnica za B i C kateg. MAGNETNA kom 500
17. Brošura -5- Zbornik propisa kom 200
18. L nalepnica za A kategoriju kom 200
19. L nalepnica za B i C kategoriju kom 250
20. Svega:

Sve cene su sa PDV-om.

Podaci o naručiocu:

*

*
*
*

*

*

*
*
*

* Sva polja označena zvezdicom su obavezna.

P A Ž NJ A: ukoliko ste član Privredne komore auto škola Srbije ovo nije stranica na kojoj treba da poručite robu. Članice PKAŠS poručuju robu direktno iz ASO softvera gde imaju nižu cenu, povoljnije načine plaćanja i jednostavniju proceduru porudžbine kao i mogućnost pregleda porudžbina.

Poručivanje opreme i štampanog materijala vršite jednostavnim upisom količine u tabeli, ukupan iznos računa se automatski. Ukoliko ne želite da poručite neki od proizvoda ostavite polje za količinu prazno ili upišite nulu. Nakon unosa količina izaberite način plaćanja.

U polje napomena upišite ono što želite da pročitaju dobavljači - npr. druga adresa isporuke, dan kad želite isporuku, ukoliko neki podatak za račun nije tačan. Ukoliko nemate šta da poručite dobavljačima ostavite ovo polje prazno.

Na kraju pritisnite dugme Poruči kao bi završili porudžbinu. Nakon toga dobijate email (obično sledećeg dana) sa predračunom i daljim uputstvom u vezi sa plaćanjem i isporukom robe.

Isporuka se vrši brzom poštom o vašem trošku. Adresa za isporuku je ona koja će biti na računu osim ako u napomeni ne upišete neku drugu adresu isporuke.