Na osnovu člana 9 stav 6 i 7 Zakona o komorama (Sl. glasnik RS br.65/2001 i 36/2009) i člana 14 stav 1 i 2 Statuta Privredne komore auto škola Srbije potpisujem i dostavljam

PRISTUPNICU ZA ČLANSTVO U PRIVREDNOJ KOMORI AUTO ŠKOLA SRBIJE

Podatke popunjavajte latinicom, polja označena zvezdicom su obavezna.

Podaci o članu komore:

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*
*
*

Podaci o odgovornom licu:

*

*

*

*


*

*

Lice za kontakt (ako to nije odgovorno lice):

* Sva polja označena zvezdicom su obavezna.

** Obratite pažnji da kod pravnog lica i PIB budu ispravni.

*** Potpisivanjem pristupnice potvrđujete da ste upoznati sa opštim aktima PKAŠS i da prihvatate njen program, ciljeve i zadatke u celini.

**** Odštampanu pristupnicu, overenu pečatom i potpisом, i rešenje iz APR, pošaljite na sledeću adresu: Privredna komora auto škola Srbije, Nikole Tesle 22/a, 25260 Apatin.