BLOG

Pitanja za teorijski ispit koja najviše zbunjuju kandidate

 

 Kada učite koristeći ASO softver, jako je bitno da čitate komentare u kojima su napisani najčešće delovi zakona po kojima je pitanje i napisano, ali često ni to objašnjenje u komentaru nije dovoljno, tada se kandidati obraćaju nama sa zahtevom za pojašnjenje, ovde ćemo objasniti nekoliko takvih pitanja:

 


Pravila saobraćaja - 148

 

 

Delovi Zakona koji ovo pitanje određuju su

 

član 37. koji kaže da kretanje dozvoljeno na kratkom delu puta i to onom stranom kolovoza kojom se do tada vozilo i kretalo, pa iz ovoga sledi da je putanja 1 ispravna,

međutim isti taj član kaže da je kretanje unazad nije dozvoljeno ne delu puta gde je zabranjeno zaustavljanje, kod ovog dela se kandidati njviše zbunjuju ipred tog vozila se nalazi znak koji zabranjuje zaustavljanje i parkiranje ali ta zabrana važi tek iza znaka što znači da se vozilo zaustavilo na vreme i krenulo unazad.


 

Pravila saobraćaja - 509

 

1-509

 

U Zakonu u članu 66. piše da je parkiranje na trotoaru dozvoljeno ako je to parkiranje regulisano saobraćajnom signalizacijom, što se na slici i vidi da jeste. Ali vozač koji parkira na trotoaru mora da ostavi prolaz za pešake širine najmanje 1,6m i to tako da nije uz ivicu kolovoza, sa slike se vidi jasno da je taj prolaz uz ivicu kolovoza.

 


 

Pravila saobraćaja - 218 i 219

 

 

Ova dva pitanja moramo zajedno da objasnimo, je je situacija i slika skoro pa identična.

 

a) Po Zakonu preticanje kolone vozila nije dozvoljeno.
b) Kolona vozila je po Zakonu niz od najmanje 3 vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom.... i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo.


Kad ovo znamo, da vidimo rešenja na pitanja:
218 - u samom tekstu pitanja piše da je to kolona vozila, znači da za njega primenjujemo tačku a) iz teksta gore.
219 - u tekstu pitanja piše da vozač može bez ometanja ući između svih vozila koja pretiče, znači da ta vozila prema tački b) nisu kolona vozila, pa je samim tim i dozvoljeno preticanje istih.

 


 

Kao što ste mogli da primetite, jako je bitno da detaljno i sa razumevanjem pročitete svako pitanje i dobro pogledate sliku, na teorijskom ispitu u auto školi imate sasvim dovoljno vremena da sve to postignete.

Ukoliko u toku učenja naiđete na još neko problematično pitanje, slobodno nam pošaljite sugestiju direktno iz ASO-a, mi ćemo rado da pomognemo i detaljnije objasnimo pitanja.

Srećno.

04.04.2016.

ULOGUJ SE