Učlanjivanje i registracija

UČLANjIVANjE U PKAŠS i KORIŠĆENJE ASO SOFTVERA

Uslov za korišćenje ovog programskog paketa je da je Vaša auto škola član Privredne komore auto škola Srbije.

Da bi popunili pristupnicu morate otići na adresu http://www.autoskolaonline.com/test/pristupnica_komora.php popunite podatke i odštampanu pristupnicu pošaljete na adresu PKAŠS.

Istog dana ćete na Vašu E-mail adresu dobiti potrebne pristupne podatke (korisničko ime i lozinku) i detaljno uputstvo za korišćenje ASO programskog paketa.

ULOGUJ SE