VESTI

Zašto kandidati čekaju na ispite?

Ovih dana se sve češće postavljeno pitanje među kandidatima je: Koliko si čekao da izađeš na ispit? A odgovori nisu baš sjajni, neko je čekao 30-40 dana, neko 2 meseca, a neko i više. Došli smo i do pravog odgovora zašto je to tako.

Da bi sve lako shvatili moramo malo detaljnije da opišemo situaciju.

Svaka auto škola dobija po Zakonu po dva termina za teorijski ispit i po dva termina za praktični ispit. 

Do nove godine broj bodava potrebnih da bi se položio test bio je 90% od ukupnog broja bodova. Od 01.01.2016. taj procenat je smanjen na 85%, uklonjena su pitanja iz oblasti posledica nepoštovanja propisa (kazne), i naravno nakon svih ovih olakšica i kandidati konačno mogu lakše da polože testove, što je i normalno. 
Sada polaže u proseku oko 80% kandidata koji izađu na test, nekada je ovaj procenat bio oko 30%.

Kad više kandidata položi test, više ih je i koji završe praktičnu obuku pa samim tim i više njih izlazi na praktični ispit. OVDE nastaju PROBLEMI.

Od 01.01.2016. po jednom praktičnom ispitu moglo je da polaže 6 ili 7 kandidata, sada je taj broj smanjen na 5-6 kandidata po ispitu, ali broj kandidata koji izlaze na ispit je povećan. I naravno da nastaje gužva i dolazi do potrebe za većim broj praktičnih ispita. I ovaj PROBLEM bi trebao da može lako da se REŠI. Ali...

...ali dolazimo do zanimljive situacije. Na svakom praktičnom ispitu moraju da prisustvuju dva ispitivača, jedan iz MUP-a a drugi iz auto škole. Auto škole su predvidele da može da dođe do ovih problema, i u njihovim redovima nalazi se nešto više od 500 ispitivača, što je više nego dovoljno za sve kandidate. ALI u MUP-u nisu bili spremni da imaju toliko ispitivača, pa oni imaju malo više od 100 ispitivača u svojim redovima.

KONAČNI ZAKLJUČAK

Jedini uzrok problema i dugog čekanja na izlazak na ispit je nedovoljan broj ispitivača iz MUP-a, kao i nesprenost odgovornih ljudi u redovima MUP-a da ovaj problem reše u korist pre svega kandidata i zaposle još licenciranih ispitivača. Ne možemo samo MUP da krivimo za ovo, kompletno je problem u celoj državi i državnim institucijama zbog zabrane zapošljavanja novih kadrova, i izgleda da se problem neće rešiti sve dok Vlada ne odluči da taj problem reši.

Dragi kandidati molimo da budete strpljivi i da razumete auto škole, jer u svemu ovome one nemaju nikakve odgovornosti za ovakvo stanje u obuci vozača.

 

06.05.2016.

ULOGUJ SE