Prednosti za kandidata

 

U našoj bazi nalaze se sva pitanja koja je MUP do sada objavio. Pitanja i odgovori na pitanja redovno se usaglašavaju sa ispravkama koje MUP objavljuje pa kandidati ne moraju da brinu hoće li imati sve odgovore i hoće li biti tačni.

Ukoliko neko od kandidata, instruktora ili predavača prijavi grešku na pitanju odmah to proveravamo sa MUP-om kako bi eventualnu grešku ispravili.

Sva pitanja koja kandidat dobija prilikom rešavanja testova su baš za njegovu kategoriju pa nema opasnosti da će morati da uči nešto što mu nije potrebno.

Za svako pitanje napisan je komentar kojim se detaljnije objašnjava tačan odgovor, što omogućava kandidatu da ne uči pitanja napamet nego ih uči sa razumevanjem. Na ovaj način kanidat ulazi u praktičnu obuku sa odličnim znanjem koje će mu sigurno koristiti i kasnije kada bude samostalan vozač.

ASO softver vodi detaljnu statistiku o rešavanju testova, pa zaposleni u njegovoj školi mogu da prate napredak u učenju i prilagođavaju oblasti i broj pitanja koja dobija kandidat kako bi najbrže i najbolje završio pripremu za teorijski ispit.

Pored testiranja i pregleda pitanja, kandidat na posebnoj stranici ima i spisak svih zakona koji su bitni za saobraćaj, kao i najnovija izdanja Priručnika za polaganje vozačkog ispita koji je objavila Privredna komora auto škola Srbije. Priručnik se redovno ažurira pa je tu uvek objavljeno najnovije izdanje.

Mogućnost komunikacije sa auto školom preko sistema poruka olakšava zakazivanje ispita, predavanja ili praktične obuke.

ASO softver je napravljen tako da se može koristiti sa bilo kog računara koji ima internet, pa olakšava pristup gradivu i izbor vremena za učenje.

 

 

ULOGUJ SE